משרדי PayPal ישראל

 אדריכלות ועיצוב: הדס מקוב אדריכלים | צילום: יואב פלד